ساخت رمز جديد

نام كاربري خود را وارد نموده و سپس دكمه "ساخت رمز جديد" را كليك نماييد. سيستم يك رمز جديد براي شما ساخته و به آدرس email شما ارسال خواهد نمود. شما با كنترل email خود مي‌توانيد با رمز جديد به سايت وارد سايت شده و بعد از آن رمز عبور را مطابق سليقه خود تغيير دهيد.