ايستگاه مركزي اينترنت بي سيم WISP

با توجه به ضرورت به كارگيري فناوري اطلاعات جهت ارائه خدمات هر چه بهتر به اقشار مختلف جامعه و لحاظ اين نكته كه زير ساخت مناسب مخابراتي در كشور جهت استفاده عموم از سرويس و خدمات اينترنت و شبكه با سرعت و كيفيت بالا وجود ندارد، ارائه راه كارهايي كه از طريق آن بتوان زير ساخت ارتباطي را به وجود آورد كه از لحاظ هزينه اقتصادي و از لحاظ زمان اجرا نيز محدوديت چنداني نداشته باشد بسيار حائز اهميت است.

لذا در راستاي ايجاد چنين ساختاري استفاده از سيستم هاي بيسيم در مناطق شهري، شهرك هاي صنعتي و سازماني مي تواند جوابگوي بسياري از مشكلات زير ساختي و ارتباطي با كيفيت بالا باشد.

يكي از كاربردهاي اين روش كه به Wireless ISP مشهور است را مي توان با ايجاد محل يا محل هايي جهت نصب تجهيزات ايستگاه مركزي وايرلس كه شامل يك يا چند عدد راديو (اكسس پوينت) با توان خروجي مناسب است را به همراه آنتن هاي مخصوص جهت پوشش سيگنالي اين مناطق در نظر گرفت كه كاربران در مناطق تحت پوشش اين سيستم با استفاده از يك آنتن و راديو ارزان قيمت يا يك كارت شبكه بي سيم و يا حتي از طريق سيستم بي سيم لپ تاپ خود مي توانند به اين شبكه متصل شده و از داشتن يك ارتباط مستمر و پايدار اينترنتي و يا درون سازماني با سرعت بالا نهايت استفاده را نمايند كه
 
  1. ارتباط مستمر 24 ساعته
  2. سرعت و پهناي باند بالا
  3. زمان اجراي بسيار كم
  4. تنوع سرويس ها
  5. هزينه كم

از مزاياي اين سرويس است.