سرويس (VoIP (Voice Over Internet Protocol

خدمت VoIP دستاوردي جديد در دنياي ارتباطات به شمار مي رود. در صورت فراهم بودن يك بستر مناسب شبكه، خدمات تلفني مي تواند بر روي بستر IP منتقل شود. با استفاده از اين سرويس امكان يكپارچه سازي بستر مخابراتي براي خدمات ديتا و تلفن را فراهم مي سازد.

امروزه با گسترش روز افزون تكنولوژي IP  و تلاش براي يكپارچه سازي (Integration) خدمات بر روي يك بستر مشترك، تلفن هاي IP جايگزين خدمات تلفني متداول مي گردند.

آي پي تلفن ها به دليل برخورداري از انعطاف پذيري و قابليت گسترش بالاي IP ، امكان ارائه سرويس هاي متنوع، قابل اطمينان و در سطحي گسترده را با هزينه اوليه و نگهداري به مراتب ارزان تر نسبت به سيستم هاي موجود فراهم مي سازد. تنها نياز اين سرويس جديد، يك بستر مناسب و قابل اطمينان شبكه براي ارايه سرويس مي باشد.

ارائه سرويس Voice مناسب مستلزم وجود سه شرط اوليه بر روي شبكه IP است .

به طور خلاصه شبكه موجود مي بايستي پهناي باند مورد نياز براي ارائه سرويس VoIP را پشتيباني كند كه امكان پياده سازي مكانيزم هاي  QOS , Delay و Jitter قابل قبول در شبكه ها را فراهم نمايد.