انتقال خطوط تلفن

پراكندگي و گستردگي كارخانجات، مراكز صنعتي و معادن در محيط هاي گسترده جغرافيايي كه به دور از مراكز شهري هستند و نبود امكانات ارتباطي و مخابراتي در اين اماكن موجبات ايجاد محدوديت از نظر امكانات ارتباطي نظير خطوط تلفن، اينترنت و ... را براي اين مراكز بوجود آورده است.

لذا با توجه به وجود چنين مشكلاتي شركت بزرگراه رايانه پرشين با ارائه شيوه هاي نوين ارتباطي از طريق سيستم هاي بي سيم باند پهن با برد بالا راه حل اين گونه مشكلات را همگام با تكنولوژي روز دنيا در سراسر كشور ارائه مي نمايد.

در اين شيوه به منظور ارائه خطوط تلفن ارتباطي به مراكزي كه به دور از امكانات مخابراتي مي باشند با استفاده از سيستم هاي بي سيم باند پهن با برد بالا امكان انتقال خطوط تلفن با كيفيت بالا و به صورت ديجيتال جهت مراكزي چون معادن، تاسيسات صنعتي، كشاورزي و نفتي تا فواصل 100 كيلومتر و بالاتر وجود دارد.