سيستم هاي امنيتي حفاظتي  نظارتي

امروزه با توجه به پراكندگي و گستردگي سازمان ها و شركت هاي بزرگ، نياز به نظارت و مديريت اين گونه مراكز و همچنين نياز به نظارت بر كاركرد ماشين ها، ابزارها و نيروهاي انساني از نظر رفت و آمد، حراست و نگهباني به صورت متمركز بسيار محسوس است. يكي از راه حل هاي بسيار متداول در اين زمينه استفاده از سيستم هاي امنيتي حفاظتي و نظارتي با به كاربردن دوربين هاي مدار بسته مي باشد.

يكي ديگر از خدماتي كه شركت بزرگراه رايانه پرشين ارائه مي دهد طراحي، راه اندازي و پشتيباني سيستم هاي امنيتي حفاظتي و نظارتي مي باشد.

مراكز صنعتي، شركتهاي بزرگ و موسسات مالي در حوزه فعاليت خود هميشه درگير مسائل امنيتي و كنترلي بوده اند. افزايش نيروي انساني در برقراري امنيت به دليل هزينه هاي بالا و خطاهاي زياد راه حل مناسبي جهت اين گونه مسائل نبوده است لذا استفاده از ابزارها و تكنولوژي هاي جديد در اين امر جز اولين راه كارهايي بوده است كه در حوزه مديريت سازمان ها به آن توجه شده است از اين رو استفاده از دوربين هاي امنيتي براي مديربت و كنترل متمركز و مانيتورينگ و مشاهده نقاط حساس به عنوان راه كاري متداول در اين گونه سازمان ها بوده است.

دوربين هاي امنيتي آنالوگ با توجه به اينكه نيازمند يك مركز ثابت محلي جهت مشاهده و كنترل هستند در اغلب موارد كاستي هايي دارند كه چندان براي مديران مطلوب نمي باشد.
لذا استفاده از دوربينهاي تحت شبكه (IP Camera) علاوه بر پوشش كليه مزاياي دوربين هاي آنالوگ حتي جبران كاستي هاي آن را نيز كرده است و اين امكان را به استفاده كنندگان مي دهد كه بدون در نظر گرفتن مكان و زمان تنها از طريق دسترسي به شبكه يا اينترنت اين امكان را داشته باشند كه كليه محل هايي را كه تحت پوشش اين نوع دوربين ها مي باشند را مشاهده نمايند و حتي دستورات كنترلي جهت چرخش و زوم را نيز از راه دور و تنها با استفاده از يك IP مشخص انجام دهند. همچنين به راحتي مي توانند با كمترين هزينه يك سيستم مديريت يكپارچه جهت ثبت و ضبط تمام رويدادها و وقايع ايجاد نمايند.

ويژگي هاي سيستم هاي امنيتي حفاظتي  نظارتي
 
  1. نظارت مستمر شبانه روزي بر مراكز كاري
  2. كاهش كم كاري و افزايش بازدهي خطوط توليد
  3. رفع نگراني هاي ناشي از عدم حضور در محل كار
  4. ايجاد محيط هاي كاري منظم و تحت كنترل
  5. حراست و حفاظت مدرن و هوشمند
  6. ممانعت از سرقت و حفظ تجهيزات و اثاثيه
  7. جلوگيري از خطرات و حوادث غير مترقبه
  8. ثبت و ضبط وقايع