خدمات مالي شركت بزرگراه رايانه پرشين

به واحد مالي و بودجه بخش خدمات مالي برون سازماني خوش آمديد.

خدمات مالي و حسابداري شركت بزرگراه رايانه پرشين شامل ارائه خدمات حسابداري، دفترداري شركت ها، پيگيري و تكميل مدارك حسابداري معوق، اصلاح حساب ها، ارائه صورت هاي مالي ضمني و نهايي، تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه شركت ها، تهيه صورتهاي مالي از مدارك ناقص و ساير خدمات حسابداري و مالي مي باشد.
شركت بزرگراه رايانه پرشين قادر است اينگونه خدمات را در طيف گسترده اي به مشتريان خود ارائه نمايد بطوري كه در صورت نياز و درخواست مشتريان علاوه بر انجام امور دفترداري و حسابداري ايشان، كليه امور مديريت مالي شركت ها را كه به موجب اصول، استانداردها، عرف و روشهاي معمول كه بر عهده مديران مالي شركت ها است برعهده گرفته و خدمات خود را بصورت كامل و جامع ارائه نمايد.

خدمات مشاوره مديريت و طراحي و تدوين سيستم هاي عملياتي

خدمات مشاوره مديريت شركت بزرگراه رايانه پرشين شامل انواع خدمات حرفه اي مشاوره اي در زمينه هاي زير مي باشد :
 
 1. تهيه و تدوين سيستم هاي حسابداري مالي شامل سيستم هاي حسابداري، بازرگاني، موجودي انبارها، كنترل دارايي هاي ثابت، نظام حقوق و دستمزد و تهيه و تدوين نظام هاي سازماني در واحدهاي توليدي.
 2. مطالعه و پيش بيني نياز پروژه هاي در حال تأسيس از نظر سيستم هاي مالي.
 3. مشاوره مالياتي، برنامه ريزي مالياتي و موضوعات مربوط به بيمه تامين اجتماعي و پيگيري و حل و فصل مسائل معوقه.
 4. مشاوره مالي مربوط به شركتها و مشاركتها اعم از پروژه هاي در جريان و يا در مراحل اوليه.

پياده سازي سيستم هاي مالي و اداري
 
 1. پياده سازي سيستم هاي نرم افزاري مالي و اداري
 2. آموزش سيستم هاي مالي و اداري
 3. اجراي سيستم هاي مالي و اداري
 4. نظارت بر اجراي سيستم هاي مالي و اداري
 5. ورود اطلاعات سيستم انبار
 6. ورود اطلاعات سيستم حسابداري
 7. ورود اطلاعات سيستم بازرگاني
 8. ثبت دفاتر روزنامه و كل و تراز ماهانه
 9. ارايه گزارشات مالي ويژه مديران
 10. ارايه گزارشات مالي مخصوص پروژه ها و پيمان ها
 11. انجام عمليات حسابداري مربوط به سال جاري و يا سنوات گذشته

گزارشات به مديريت طبق شرايط توافق نامه ها
 
 1. گزارشات ماهانه ترازنامه آزمايشي كل
 2. گزارشات سالانه طبق عمليات بستن حساب ها
 3. ساير گزارشات بر مبناي توافق هاي انجام شده