خدمات اداري شركت بزرگراه رايانه پرشين

به واحد اداري و منابع انساني بخش خدمات اداري برون سازماني خوش آمديد.

با عضويت در شبكه توانمند و فراگير (M.A.G (Management Assistance Groups واحد اداري و منابع انساني شركت بزرگراه رايانه پرشين از گسترده ترين دامنه خدمات اداري و مالي و مشاوره هاي مديريتي بهره مند شويد.

مهمترين خدمات قابل ارائه
 
  1. تنظيم متن انواع قراردادهاي خريد، فروش و ...
  2. تنظيم متن انواع آگهي هاي رسانه اي اعم از جرايد ، صدا و سيما ، بيلبوردهاي تبليغاتي و ... در كليه زمينه ها
  3. تنظيم متن انواع لوايح (مالياتي و انواع دعاوي)
  4. تنظيم متن انواع كارت هاي دعوت و تبريك
  5. تنظيم متن انواع اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه ها
  6. تنظيم گزارش هاي مديريتي و متن سخنراني ها (گزارش فعاليت هيئت مديره، گزارش افتتاحيه مراسم، هر گونه سخنراني و...)
  7. تهيه انواع فرم هاي اداري (صورتجلسه، تفاهم نامه، احكام اداري، حضور و غياب و ...)

فقط با پرداخت حق عضويت در شبكه M.A.G  بخش خدمات اداري شركت بزرگراه رايانه پرشين و يا واريز آن به يكي از حساب هاي شركت بزرگراه رايانه پرشين  واريز و با ارسال  اعلاميه مربوطه به شماره فاكس 77000497 و يا پست الكترونيكي financial@pch.ir  خدمات رساني به شركت شما آغاز خواهد شد.

در اين مرحله كافي است خواسته خود را به انضمام اطلاعات پايه مورد نياز به شركت منعكس نماييد و حداكثر ظرف دو ساعت خواسته شما اجابت خواهد شد. بديهي است هزينه مربوط به هر مورد درخواست شده در آغاز به شما اعلام  و در صورت تاييد شما اقدامات آغاز خواهد شد.

با توجه به گستردگي خدمات اداري مالي  آيا واقعا شما به حضور فيزيكي و يا استخدام مستمر مديران و كارشناسان مختلف براي اداره امور شركت نياز داريد؟