نحوه باز پرداخت اقساط تسهيلات

شركت بزرگراه رايانه پرشين در راستاي تسهيل پرداخت اقساط مشتريان محترم چهار روش پرداخت را به شرح زير در نظر گرفته است :

1- ارائه چك هاي مدت دار طبق برنامه اقساط در سر رسيدهاي پنجم، پانزدهم و يا بيست و پنجم هر ماه
2- واريز وجه اقساط در شعب بانك هاي طرف قرارداد شركت و ارسال فيش واريزي به شركت
3- واريز وجه اقساط از طريق خدمات نوين بانكي سحاب (كارت به كارت)، ساتنا و پايا (حساب به حساب )
4- پرداخت آنلاين از طريق پرداخت الكترونيكي موجود در سايت شركت به نشاني www.pch.ir قسمت امور مشتريان