شرايط و مدارك متقاضيان سامانه پيام كوتاه
 
 
اشخاص حقوقي :

1- تكميل فرم ثبت نام
2- كپی روزنامه رسمی 
3- درخواست كتبي بر روي سربرگ شركت و درج شماره انتخاب شده در نامه درخواست
4- واريز هزينه پنل درخواستي به يكي از حساب هاي شركت

اشخاص حقیقی :

1- تكميل فرم ثبت نام 
2- 
كپی کارت ملی و شناسنامه
3- درخواست كتبي و درج شماره انتخاب شده در نامه درخواست
4- واريز هزينه پنل درخواستي به يكي از حساب هاي شركت


پس از دریافت مدارک فوق همکاران ما سامانه شما را فعال کرده و اطلاعات لازم را برای شما بواسطه ایمیل و فکس ارسال مي كنند. کلیه مراحل فوق می تواند در یک روز کاری صورت پذیرد.