راه حل سازماني چيست ؟

محصولات شركت بزرگراه رايانه پرشين طيف نسبتا کاملي از نيازهاي سخت افزاري، نرم افزاري و شبكه (كليه خدمات حوزه فناوري اطلاعات) شرکتها و موسسات خصوصي و دولتي را پوشش مي دهد.

اين محصولات علاوه بر پشتيباني از نيازهاي عملياتي هر واحد سازماني مي توانند در بستر ارتباطي سازمان الکترونيک با يکديگر تعامل داشته باشند. ويژگي شاخص اين محصولات پشتيباني کامل از عمليات بخشي و فرا بخشي در شرکتها و موسسات خصوصي و دولتي است. ميزان انعطاف و اندازه پذيري اين محصولات و خدمات به گونه اي است که گستره وسيعي از کسب و کارهاي کوچک تا سازمانهاي بزرگ دولتي را شامل مي شود.

بديهي است که نيازمندي هاي خريداران محصولات و خدمات شركت بزرگراه رايانه پرشين در حوزه هاي سخت افزار، نرم افزار و شبكه يکسان نيست و هر خريدار بسته به نوع، ماهيت، پيچيدگي و سطح عمليات اولويتهاي خاص خود را دارد به عبارت ديگر نسخه واحدي جهت پاسخگويي به نيازهاي متنوع و رو به رشد سازمان ها و موسسات تجاري و غير تجاري وجود ندارد و به فراخور هر گروه از سازمانها راه حل هاي ويژه و مناسب تري را مي توان ارائه نمود.

شركت بزرگراه رايانه پرشين با اتکا به تنوع محصولات تولیدی در بخش هاي سخت افزار و نرم افزار، و متناسب با توان و ظرفيت فني کارشناسان راه حل هاي متمايزي را جهت پاسخ به نياز خريداران ارئه مي کند. این راه حل ها معطوف بر دولتی خصوصی بودن و بزرگی سازمان طراحی شده است.

هر راه حل مبتني بر دو محور نوع سيستم هاي متناسب و نحوه استقرار سيستم ها توسعه يافته است. راه حلهاي ارائه شده بر مبناي نياز عام شرکت ها و موسسات خصوصي و دولتي طراحي و پيشنهاد شده است و طبيعي است که هر سازمان خريدار نيارمندي هاي خاص خود را دارد، براي پوشش نيازمنديهاي خاص هر سازمان راهکارهاي استقرار ويژه سيستم ها، سفارشي سازي محصولات موجود و يا توليد سيستم جديد منطبق بر نياز خريدار مي تواند مطرح باشد.

مزاياي راه حل هاي سازمان شركت بزرگراه رايانه پرشين

1-طرح جامع سيستم هاي اطلاعاتي Master Plan و پياده سازي آن در سازمان
2- آمادگي سنجي استقرار فن آوري اطلاعات ITRA
3- برنامه ريزي استراتژيك فن آوري اطلاعات
4- مشاوره مديريت جهت انتخاب راه حل هاي مبتني بر فن آوري اطلاعات
5- مشاور مديريت در در طرح هاي معماري سازماني
6- هم ترازي IT و كسب و كار (IT-BIZ Alignment)
7- بسط و گسترش فرهنگ صحيح اطلاع رساني
8- ترويج و به كارگيري تكنولوژي روز ارتباطات در بخش هاي اداري
9- مكانيزاسيون سيستم هاي اداري و همگام شدن با تكنولوژي روز
10- ايمن سازي شبكه هاي كامپيوتري