راه حل شركت بزرگراه رايانه پرشين برای شرکتهای متوسط و بزرگ خصوصی متشکل از سه گروه از محصولات مالی، منابع انسانی و اتوماسیون اداری است.

در گروه مالی نرم افزارهای حسابداری مالی، خزانه داری، عملیات ارزی، دارایی ثابت، بازرگانی، انبار و کالا، پخش و توزیع و ساخت و تولید قرار دارند. که از این میان سیستم حسابداری نقش اصلی را ایفا می کند در واقع تمامی زیر سیستم های گروه مالی حین انجام عملیات سند مالی مربوط را به طور خودکار به سیستم حسابداری ارسال می کنند و این به مفهوم به روز بودن لحظه ای اسناد مالی منطبق بر آخرین تراکنش های انجام شده در سایر سیستم ها می باشد.

در گروه منابع انسانی زیر سیستمهای سازمان و تشکیلات، کنترل تردد، صدور احکام و کارگزینی، رفاه و بهداشت، ارزشیابی عملکرد، حقوق دستمزد و آرشیو پرسنلی قرار دارند. كلیه زیر سیستم های این گروه از بانک واحد منابع سازمانی شامل پرسنل، سازمان و ... استفاده می کنند و سیکل کامل تامین و مدیریت منابع انسانی را در اختیار کاربر قرار می دهند.

در گروه اتوماسیون اداری سیستمهای دبیرخانه، آرشیو مستندات(eDMS)، اتوماسیون اداری، سیستم مدیریت کار(WMS)، سیستم مدیریت خریداران(CRM) و خبر و بولتن قرار دارند، این گروه از محصولات ضمن پوشش کامل عملیات اداری با استفاده از ابزارهای فرم ساز و موتور گردش کار می تواند مدل سازمان بدون کاغذ را محقق سازد.باید توجه داشت که این راه حل طیف وسیعی از شرکتهای متوسط تا بزرگ را پوشش می دهد و هر سازمان حسب اولویت کاری خود می تواند زیر مجموعه ای از سیستمهای ارائه شده در این راه حل را انتخاب نماید.

ش