معرفي سيستم بازرگاني

واحد بازرگانی به منزله خط نخست مواجهه با خریداران است و هرگونه کاستی و نقصی در رفتار و عمل این واحد می تواند به طور موثری روی پرستیژ و اعتبار شرکت تاثیر گذار باشد و لذا کنترل و مدیریت سیستماتیک عملیات این واحد برای مدیریت شرکت بسیار حائز اهمیت است.

عملیات بازرگانی در سازمانها و موسسات تجاری بسیار متنوع و بعضا پیچیده است و انواع سلیقه ها و روالها در واحد های بازرگانی شرکتها مرسوم و جاری است، به ویژه ارتباط ذاتی فرآیند فروش با سیستم مدیریت خریداران(CRM)، سیستم انبار، سیستم قراردادها، سیستم تدارکات و نیز امور مالی بر پیچیدگی موضوع می افزاید.

بکار گیری نرم افزاری که بتواند از عملیات بازرگانی سازمان پشتیبانی نموده و در عین حال ارتباط با سایر سیستمها را نیز حفظ نماید بسیار مهم می نماید. اين سيستم در سرريس سازمان الكترونيك می تواند پاسخی در خور جهت نیازهای سازمانی شما باشد.

در زير ويژگي هاي سیستم بازرگاني به صورت اجمالی معرفی می شود :

ويژگي هاي سيستم بازرگاني

تعريف واحد سنجش و نرخ هاي تبديل واحدهاي مختلف
دسته بندي کالا در سه سطح گروه، نوع و مدل
تعيين چهار قيمت فروش و دو قيمت خريد براي هر کالا
تعريف کدينگ کالا به صورت عددي و رشته اي
امکان اختصاص واحد به تعداد نامحدود به کالا و امکان استفاده از آنها در زمان صدور فاکتور
تعريف و دسته بندي انواع طرف حساب هاي تجاري
تعيين سقف جهت اعتبار نسيه، چک هاي شخصي و چک هاي غير شخصي و مبلغ هر فقره چک براي طرف حساب و کنترل سقف اعتباری در هنگام عملیات خرید و فروش
امکان اختصاص درصد تخفيف ثابت در فاکتور فروش جهت هر طرف حساب
امکان تعيين تخفيف بصورت نقدي يا درصدي در سطح اقلام فاکتور فروش
ثبت پيش فاکتور، سفارش، ثبت فاکتور خريد، فاکتور فروش، فاکتور برگشت از خريد و فاکتور برگشت از فروش
انعطاف پذيري بالا جهت پياده سازي گردش کار مورد نظر در سيستم
ارتباط کامل سيستم خريد و فروش با سيستم انبار
ارتباط کامل با سيستم چک و بانک و امکان ثبت چک در زمان صدور فاکتورها
امکان تخصیص مالیات بر ارزش افزوده به فاکتورها
امکان تسویه فاکتورها بطور دسته جمعی و اعمال جریمه دیرکرد
تعريف موقعيت فروش، نوع خدمات و همچنين کدينگ حمل و نقل
تعريف شهر و منطقه  فروش
امکان تعریف فرمول محاسبه قیمت برای دسته از طرف حساب ها و یا هر طرف حساب به تعداد دلخواه
امکان تعریف عوامل فروش با پورسانت های متفاوت
امکان تغییر قیمت کالاها در مقاطع مختلف و مشاهده سابقه تغییر قیمت ها

گزارشات سيستم بازرگاني

گزارش هاي متنوع از خريد و فروش و برگشتي ها با امکان استفاده از فيلترهاي مختلف
گزارش هاي خريد و فروش به صورت نموداري
گزارش هاي مختلف فروش و برگشت از فروش به تفکيک تاريخ، کالا، خريدار و ...
گزارش هاي مختلف خريد و برگشت از خريد به تفکيک تاريخ، کالا، فروشنده و ...
امکان تهيه گزارش هاي فصلي خريد و فروش به منظور ارائه به سازمان امور مالياتي
امکان تهیه گزارش از مشتریان بر اساس شهر، منطقه، مبلغ، وضعیت و ...
گزارش سود فروش