مشخصات فني و عمومي محصولات


مشخصات فني محصولات

معماري مبتني بر سرويس چهار لايه
زبان برنامه نويسي ++C و #C در محيط Microsoft Visual Studio.NET
مديريت پايگاه داده Microsoft SQL SERVER
استفاده از محيط کاربري همگن و کاربر پسند
توسعه پوسته کاربري در محيط وب و ويندوز
کنترل اطلاعات و جلوگيري از ورود اطلاعات ناسازگار

مشخصات عمومي محصولات

امکان ايجاد ارتباط بين مراکز مختلف يک مجموعه و انتقال و يکسان سازي اطلاعات از شعب به مرکز (اطلاعات تجميعي)
قابليت استفاده چند مجموعه يا شرکت تحت يک سيستم
قابليت پردازش اطلاعات در حجم بسيار زياد
کاربري ساده، انجام کليه موارد با استفاده از صفحه کليد (امکان تعريف ميزکار، کليد ميانبر و ...)
امکان تهيه نسخه پشتيبان به شکل اتوماتيک و دستي
امکان مشاهده ورود و خروج کاربران در سيستم
امکان مشاهده کليه عمليات انجام شده توسط هريک از کاربران
امکان ذخيره گزارشات در قالب هاي مختلف Text ،Rtf ،Word ،Excel و ...
امکان تعريف کاربران متناسب با سطوح دسترسي متفاوت
امکان تنظيم فرم ها به دلخواه کاربر
امکان ساخت گزارشات دلخواه در هر يک از برنامه ها(Report Generator)
راهنماي Online کاربران در سيستم ها