امكانات سيستم امنيتي خودرو

در زير امكانات سیستم امنيتي خودرو به صورت اجمالی معرفی می شود :

امكانات سيستم امنيتي (دزدگير) ماهواره اي خودرو

  1. امكان كنترل كامل خودرو توسط مالك آن يا اپراتور مركز كنترل از طريق پيام كوتاه يا تلفن بدون نياز به پرداخت حق اشتراك
  2. اطلاع رساني هوشمند به وسيله تلفن يا پيام كوتاه در صورت تحريك خودرو بدون محدوديت فاصله
  3. امكان برقراري ارتباط دو طرفه صوتي با داخل خودرو از طريق سيستم امنيتي
  4. امكان موقيعت يابي (مكان يابي) خودرو به صورت دقيق و بدون خطا
  5. امكان خاموش يا روشن كردن خودرو به وسيله تلفن يا پيام كوتاه
  6. امكان ارسال اطلاعات جغرافيايي خودرو در فاصله زماني مختلف
  7. امكان استفاده افراد معرفي شده از خودرو
  8. توانايي شنود داخل خودرو و اطراف آن
  9. امنيت كامل خودرو در مقابل سرقت
  10. سيستم ضد سرقت