شماره حساب هاي بانكي شركت بزرگراه رايانه پرشين

 

 

شركت بزرگراه رايانه پرشين به منظور تسهيل در پرداخت مشتريان محترم اقدام به عقد قرارداد با شانزده بانك داخلي و دو بانك خارجي نموده است.

اطلاعات بانك ها، شماره حساب ها و ... در ليست زير به اطلاع مي رسد.


مهم : در صورت عدم وجود شماره تاييد اعتبار سند و يا شماره مرجع صادر كننده بر روي پيش فاكتور، صورتحساب فروش كالا و يا تمامي اوراق اداري مالي شركت، تحت هیچ شرایطی به شماره حساب هايي كه نام صاحب حساب آنها شركت بزرگراه رايانه پرشين پول واریز نفرمایید.