درباره شركت بزرگراه رايانه پرشين
 
شركت بزرگراه رايانه پرشين (با مسئوليت محدود) در راستاي پيشرفت فناوري اطلاعات و رايانه در شرق تهران به ويژه حكيميه و بمنظور ارائه خدمات نوين به شركت ها، سازمان ها و موسسات دولتي و خصوصي متمركز در شرق تهران با هدف ارائه راه حل هاي كلي رايانه اي در قالب توليد رايانه هاي شخصي و سرورهاي شبكه ؛ نصب و راه اندازي شبكه هاي كامپيوتري شخصي، محلي و فرامحلي ؛ پشتيباني سخت افزاري ؛ ارائه ماشين هاي اداري و سيستم هاي الكترونيكي تاسيس گرديد.

اين شركت مفتخر است كه، با بهره مندي از كارشناسان و متخصصين كارآزموده، به عنوان مجري راهكارهاي جامع فناوري اطلاعات در شرق تهران و با هدف ارائه راه حل هاي جامع خدمات فناوري اطلاعات محصولات و خدمات مورد نياز مشتريان ارجمند را با رعايت بالاترين سطح استانداردهاي بين المللي و بر اساس ISO20000:2005 ارائه و بعنوان اولين مركز رسمي و تخصصي فروش محصولات و خدمات فناوري اطلاعات در شرق تهران رسالتي را كه با تمام وجود و در راستاي تحقق، ترويج و گسترش جهشي بهره گيري از فناوري هاي روز رايانه اي به عهده دارد به نحو مطلوب به سر منزل مقصود برساند.

شركت بزرگراه رايانه پرشين (با مسئوليت محدود) در تاريخ 1386/03/07 تحت شماره ثبت 296401 و شناسه ملي 10103347842 در اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت هاي صنعتي جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده است.